Assegurances esdeveniments / espectàcles

Calcula la teva pòlissa

  Dades de l'assegurat
  Dades de l'esdeveniment


  Data inici:

  Data fi:

  Aforament:
  Presspost total:  Empresa de l'artista?


  Caché de l'artista:

  Facturació estimada:
  Capital assegurat (opcional):


  Data inici:

  Data fi:

  Aforament:
  Pressupost total:  Empresa de l'artista?


  Caché de l'artista:

  Facturació estimada:
  Capital assegurat (opcional):


  Data inici:

  Data fi:

  Aforament:
  Pressupost total:  Empresa de l'artista?


  Caché de l'artista:

  Facturació estimada:
  Capital assegurat (opcional):


  Data inici:

  Data fi:

  Aforament:
  Pressupost total:  Empresa de l'artista?


  Caché de l'artista:

  Facturació estimada:
  Capital assegurat (opcional):

  Dades de la producció
  Data d'inici:
  Dies de rodatge:
  Pressupost producció:
  Dies de rodatge:
  Persones a assegurar en Repartiment-Incompareixença:

  Assegurança d'accident individual?

  Altres dades: